Oceňování jiných druhů majetku

Ve spolupráci se Znaleckým ústavem EXPERTIZA CZ, s.r.o., se sídlem v Hradci Králové, IČ: 25915088, Vám ochotně zajistím:

  • ocenění technologických celků,
  • ocenění movitého majetku,
  • ocenění cenných papírů,
  • ocenění nehmotného majetku,
  • ocenění nerostného bohatství,
  • ocenění lesů a trvalých porostů