O MNĚ

Ing Libor Zima – soudní znalec

V oboru oceňování podniků a odhadů nemovitostí mám velmi bohatou praxi. Jsem soudním znalcem v oboru oceňování nemovitostí již 20 let a v oboru oceňování podniků již 11 let. Jsem členem České komory odhadců majetku a certifikovaných odhadcem majetku pro oceňování podniků (reg.č. 191/09). Podrobnosti o odhadech nemovitostí a oceňování podniků, jejich ceny a potřebné podklady najdete v dalších částech webu.  Za své praxe jsme vyhotovil desítky znaleckých posudků a znaleckých odhadů v uvedených oborech oceňování. Jsem členem České komory odhadců majetku a certifikovaných odhadcem majetku pro oceňování podniků (reg.č. 191/09). Soustavně se vzdělávám formou školení a seminářů a sbírám potřebné podklady a informace z trhu nemovitostí a podniků. Jsem absolventem nadstavbových kurzů Institutu oceňování majetku při Vysoké škole ekonomické v Praze.

  • Odhady nemovitostí, oceňování podniků, znalecké posudky

  • Působím na území celé ČR

  • Termín dodání odhadu do 5-ti dnů.

  • V oboru oceňování mám velmi bohatou praxi.

  • Možnost dohodnout termín individuálně.

  • Vzdělání a praxe v odhadech nemovitostí a oceňování podniků

Adresa
Jana Špáty 329 - Jevany