ZNALECKÉ SLUŽBY

V oboru oceňování podniků a odhadů nemovitostí mám velmi bohatou praxi. Jsem soudním znalcem v oboru oceňování nemovitostí již 25 let a v oboru oceňování podniků již 15 let.

Vypracuji Vám znalecký posudek a poskytnu poradenství v oblastech.

OCEŇOVÁNÍ PODNIKŮ

ODHADY NEMOVITOSTÍ

MÍSTNĚ OBVYKLÉ NÁJEMNÉ