Ceník oceňování podniků

Cena za vyhotovení znaleckého posudku se stanovuje vždy individuálně po dohodě s klientem. Pro stanovení ceny posudků neexistují žádné normativy. Cenu ovlivňuje především typ podniku, jeho rozsah, účel, pro který je daný posudek požadován, počet metod ocenění a stav podkladů nutných pro vyhotovení posudku. Nejsem plátce DPH. Pouze pro Vaši orientaci uvádím rozmezí cen za vyhotovení znaleckých posudků ocenění podniku:

Orientační ceny pro ocenění podniku

Podnik Cenové rozpětí komentář
malý, jednoduchý podnik, běžný účel ocenění – prodej, přeměna, hodnota obchodního podílu 20.000 – 25.000 Kč pokud se jedná o velmi malý podnik – f.o., malé s.r.o. cena 16.000 – 20.000 Kč
střední podnik, běžný účel ocenění 30.000 – 35.000 Kč v případě potřeby majetkového ocenění, jako druhého typu ocenění se cena zvyšuje o 30%; v případě složitějších účelů ocenění se cena zvyšuje o 30%
větší podnik, většinou akciová společnost, rozsáhlý předmět podnikatelské činnosti; 50.000 – 70.000 Kč v případě potřeby majetkového ocenění, jako druhého typu ocenění se cena zvyšuje o 30%; v případě složitějších účelů ocenění se cena zvyšuje o 30%
velké podniky, rozsáhlé průmyslové areály apod. nad 70.000 Kč dle individuální dohody

Všeobecné podmínky

Ceny na území ČR jsou včetně dopravy. Ceny neobsahují náklady na vybavení posudku, které se pohybují v rozmezí 1 000 – 3 000 Kč. V případě vynaložené práce na získání podkladů je účtována úhrada ve výši 500 Kč/hod. Při opakujícím se vyhotovení posudku nebo více účelů ocenění u stejného podniku, poskytuji slevu.