Odhad nemovitosti

Způsob oceňení nemovitosti

Znalecké posudky a ocenění nemovitosti zpracovávám podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku v platném znění, podle vyhlášky Ministerstva financí č. 3/2008 Sb. v platném znění (ve znění vyhlášky č. 456/2008 Sb. A vyhlášky č. 460/2009 Sb.), metodiky České komory odhadců majetku a metodiky Institutu oceňování majetku při Vysoké škole ekonomické v Praze.

administrativní ocenění, jehož výstupem je administrativní cena (též nazývaná „zjištěná“ nebo „úřední“) – např. pro daňové účely apod. tržní ocenění, jehož výstupem je tržní hodnota (též nazývaná „obvyklá cena“ nebo „obecná cena“) – např. pro vypořádání spoluvlastnictví, pro soudní účely, peněžní ústavy při zřizování hypotečních úvěrů, při ručení nemovitostí za poskytnutý úvěr apod.

Rozsah působnosti

Rozsah působnosti vydávaných znaleckých posudků a odhadů nemovitostí je omezen na území České republiky. Termíny pro vypracování znaleckého posudku: Zpravidla nejpozději do 5 pracovních dnů. U složitějších nemovitostí je termín s objednatelem předem dohodnut. Dodání ve zkrácené lhůtě je rovněž možné po dohodě s objednatelem.

provádím oceňování:

 • pozemků (stavebních pozemků, zemědělských a ostatních pozemků),
 • bytů a nebytových prostorů,
 • rodinných domů,
 • bytových domů,
 • administrativních budov,
 • výrobních budov a hal, průmylsových areálů
 • rekreačních chalup a rekreačních domků, rekreačních chat a zahrádkářských chat,
 • vedlejších staveb, garáží, studní, venkovních úprav,
 • rozestavěných staveb, staveb určených k odstranění,
 • trvalých porostů
 • věcných břemen
 • stanovení ceny obvyklého nájemného

účel odhadu nemovitosti:

 • ocenění pro daň z převodu nemovitosti
 • ocenění pro daň darovací
 • ocenění pro dědické řízení
 • ocenění pro potřeby restitucí
 • ocenění nemovitostí pro vklad nemovitostí do majetku (účetnictví) firmy
 • ocenění věcných břemen
 • ocenění při dělení společného jmění manželů
 • ocenění při dělení podílového spoluvlastnictví, reálné dělení nemovitostí
 • ocenění nemovitostí pro výkon rozhodnutí prodejem nemovitosti