Ceník odhadu nemovitosti

Cena za vyhotovení znaleckého posudku se stanovuje vždy individuálně po dohodě s klientem. Pro stanovení ceny posudků neexistují žádné normativy. Cenu ovlivňuje především druh nemovitosti a její rozsah, účel, pro který daný je daný posudek požadován a stav podkladů nutných pro vyhotovení posudku. Nejsem plátce DPH.

Pouze pro Vaši orientaci uvádím rozmezí cen za vyhotovení znaleckých posudků o ceně administrativní a ceně obvyklé  u nejvíce frekventovaných druhů nemovitostí:

Ceny pro odhad nemovitosti podle oceňovacího předpisu

Nemovitost

Minimum
(standardní stav)

Maximum
(ztížený stav)

pozemek (samostatný)

2 200 Kč

2 500 Kč

garáž s pozemkem

3 000 Kč

3 200 Kč

garáž či garážové stání (u bytů)

1 300 Kč

1 500 Kč

byt (bez garáže či garážového stání)

3 000 Kč

3 400 Kč

rodinný dům, rekreační chalupa (včetně příslušenství a pozemku)

5 500 Kč

8 000 Kč

rekreační chata (včetně příslušenství a pozemku)

4 000 Kč

6 000 Kč

bytový dům (včetně příslušenství a pozemku)

10 000 Kč

12 000 Kč

výrobní nebo administrativní budova, hala

10 000 Kč

20 000 Kč

aktualizace vlastního posudku podle aktualizovaného znění oceňovacího předpisu

2 000 Kč

2 000 Kč

Ceny pro odhad nemovitosti cenou obvyklou (tržní)

Nemovitost

Minimum
(standardní stav)

Maximum
(ztížený stav)

pozemek (samostatný)

3 200 Kč

3 400 Kč

garáž s pozemkem

3 000 Kč

3 200 Kč

garáž či garážové stání (u bytů)

1 300 Kč

1 500 Kč

byt (bez garáže či garážového stání)

3 600 Kč

4 000 Kč

rodinný dům, rekreační chalupa (včetně příslušenství a pozemku)

7 000 Kč

8 000 Kč

rekreační chata (včetně příslušenství a pozemku)

4 500 Kč

5 000 Kč

bytový dům (včetně příslušenství a pozemku)

10 000 Kč

15 000 Kč

výrobní nebo administrativní budova, hala

15 000 Kč

30 000 Kč

aktualizace vlastního posudku

4 000 Kč

4 000 Kč

Všeobecné podmínky

Ceny pro Prahu a okres Praha – Východ jsou včetně dopravy. V případech oceňování mimo uvedené dvě lokality je k těmto cenám účtována náhrada za jízdné osobním automobilem do místa ocenění a zpět. Ceny neobsahují náklady na vybavení posudku, které se pohybují v rozmezí 300 – 1 000 Kč.

V případě vynaložené práce na získání podkladů je účtována úhrada ve výši 300 Kč/hod.
Za vyhotovení posudku s opakováním druhu nemovitosti (např. pozemky, byty, apod.) nebo u zadání většího množství posudků, poskytuji slevu.